מאמרים בולטים

 Gantois et al (2009) Mechanisms of egg contamination by Salmonella Enteritidis. Microbiol Rev 33:718-738