מידע מקצועי

נגיפי ריאו חדשים

ד"ר שאול ויטמן-זילבר 8 מאי, 2015

שפעת עופות: עדכון זנים חדשים

ד"ר שאול ויטמן-זילבר 7 מרץ, 2015

חומרי חיטוי בענף הלול

9 יולי, 2014 מידע מקצועי רחב המאגד נתונים לגבי חומרי החיטוי השונים, יתרונות וחסרונות.

יישום תרכיבים חיים

10 נובמבר, 2009 איך יש לישם תרכיבים באופן נכון במטרה לקבל תגובה חיסונית הולמת.

בטיחות ביולוגית

12 דצמבר, 2006 דף מידע בנושא בטיחות ביולוגית בלולים