תרכיבים חיים

ויר 101

חיסון תרנגולות נגד מחלת הלרינגוטרכאיטיס

ויר 102

חיסון תרנגולות ותרנגולי הודו נגד מחלת אבעבועות העופות.

ויר 105

חיסון תרנגולות ותרנגולי הודו נגד מחלת הניוקסל.

ויר 107

חיסון אפרוחי תרנגולות נגד מחלת המארק.

ויר 108

חיסון תרנגולות נגד מחלת דלקת בורסה מדבקת (גמבורו).

ויר 109

חיסון תרנגולי הודו נגד מחלת דלקת המוח וקרומיו בתרנגולי הודו.

ויר 110

חיסון עופות נגד מחלת דלקת מוח נגיפית בעופות.

ויר 111

חיסון תרנגולות נגד מחלת ברונכיטיס מדבקת.

ויר 114

חיסון תרנגולות נגד מחלת דלקת בורסה מדבקת (גמבורו).

ויר 115 A

חיסון תרנגולי הודו נגד מחלת נזלת מדבקת בתרנגולי הודו.

ויר 115 A+B

חיסון תרנגולי הודו נגד מחלת נזלת מדבקת בתרנגולי הודו.

ויר 115 B

חיסון תרנגולי הודו נגד מחלת נזלת מדבקת בתרנגולי הודו.

ויר 117

חיסון תרנגולות נגד מחלת ברונכיטיס מדבקת.

ויר 118

חיסון תרנגולות נגד מחלת ברונכיטיס מדבקת.

ויר 119

חיסון תרנגולות, נגד מחלת דלקת גידים/פרקים, הנגרמת ע"י נגיף ריאו (Reo).

ויר 220

חיסון תרנגולות נגד המחלות ניוקסל וברונכיטיס מדבקת.

ויר 222

חיסון תרנגולות נגד המחלות ניוקסל וברונכיטיס מדבקת.

וירסל E

הקניית חיסון פעיל בתרנגולות בריאות, להפחתת תחלואה, נשאות והפרשה של סלמונלה אנטריטידיס בתרנגולות.

וירסל T

הקניית חיסון פעיל בתרנגולות בריאות, להפחתת תחלואה, נשאות והפרשה של סלמונלה טיפימוריום בתרנגולות.

ג'ירוואק

חיסון תרנגולות נגד מחלת האנמיה מדבקת בתרנגולות.