חדשות

 

תרכיבי שפעת עופות חדשים

15 אוקטובר, 2014

 

חברת ביוואק השלימה יצור תרכיבי שפעת עופות המכילים את הזנים החדשים:
וירסין שפעת זן 4D - מכיל את הזן "4 חדש" שאובחן בעיקר בהתפרצויות קשות במשקי הפיטום בדרום הארץ.<br>
וירסין שפעת זן 5 - מכיל את הזן מקבוצה 5, אובחן במשקים שונים, בעיקר במשקי הרביה הכבדה.
שני תרכיבים אלה מצטרפים לזן 4 סיווג 215, המצוי בתרכיבים המסחריים הקיימים היום.

חברת ביוואק השלימה יצור תרכיבי שפעת עופות המכילים את הזנים החדשים:וירסין שפעת זן 4D - מכיל את הזן "4 חדש" שאובחן בעיקר בהתפרצויות קשות במשקי הפיטום בדרום הארץ.<br>וירסין שפעת זן 5 - מכיל את הזן מקבוצה 5, אובחן במשקים שונים, בעיקר במשקי הרביה הכבדה.שני תרכיבים אלה מצטרפים לזן 4 סיווג 215, המצוי בתרכיבים המסחריים הקיימים היום.